DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN NGA SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Thư điện tử: ngason@thanhhoa.gov.vn       Điện thoại liên lạc: 02373.872.752